Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Offentligt forsørgede, 16-64-årige (kvt.)

Statistikken over offentligt forsørgede (OF) kan i sin nuværende form føres tilbage til 1. kvartal 2007. Formålet med OF-statistikken er, at give et samlet kvartalsvist overblik over antallet af fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper, herunder deltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Statistikken omfatter registrerede nettoledige, i forskellige aktiveringsforanstaltninger samt modtagere af kontanthjælp, syge-/barselsdagpenge, førtidspension, efterløn, SU mv.

Indhold

Statistikken over offentligt forsørgede 16-64-årige (OF-statistikken) giver et samlet overblik over udviklingen i antallet af fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger samt øvrige personer der er offentligt forsørgede, herunder modtagere af syge/barselsdagpenge, førtidspension og efterløn fra og med 2007. Fra og med 2008 indgår SU-modtagere ligeledes i OF-statistikken. De offentligt forsørgede opgøres som fuldtidsdeltagere der er et volumenmål, der opgørelsesmæssigt er sammenligneligt med ledighedsstatistikkens fuldtidsledige.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data fra de forskellige administrative registre modtages enten direkte fra kilden (system til system-løsning) eller via STAR (STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). Herefter valideres data kildevis, hvorefter samtlige data samles på ensartet form. Herefter 'overlapsbehandles' samtlige indkomne data også op i mod de tidligere kvartalsindberetninger, således at ingen person herefter optræder med mere end 37 timer pr. uge i alt på diverse foranstaltningsydelser. Det er disse overlapsbehandlede data der anvendes til produktion af diverse offentliggørelser herunder samtlige statistikbanktabeller.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Brugere: Kommuner, regioner, ministerier, organisationer, pressen samt Eurostat. Anvendelsesområder: Offentlig arbejdsmarkedsovervågning. Der er ikke lavet nogle egentlige tilfredshedsundersøgelser af statistikken over offentligt forsørgede 16-64-årige, men brugen af statistikken er udbredt.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er baseret på mange forskellige indberetningskilder (typisk i form af administrative udbetalingsregistre), hvor der kan forekomme indbyrdes modstridende oplysninger om den enkelte person. Andelen af modstridende oplysninger varierer fra foranstaltning til foranstaltning, men ligger i reglen på under 5 pct. Den endelige statistik over offentligt forsørgede er behandlet for 'ulovlige' tidsmæssige overlap for den enkelte person, således at hver enkel person højest kan bidrage med 37 timer ugentligt i de samlede opgørelser. Den samlede 'overlapsbehandling' fjerner i gennemsnit under 2 pct. af den indberettede person-volumen.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Kvartalsstatistikken udkommer omkring 80 dage efter kvartalets afslutning og årsstatistikken udkommer 110 dage efter årets afslutning. Udgivelsestiderne overholdes i reglen altid og er fastlagt mere end et år i forvejen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken Offentligt forsørgede, 16-64-årige dækker perioden fra 1. kvartal 2007 og frem. SU-modtagerne er dog først medtaget fra og med 1. kvartal 2008. Da statistikken er baseret på en række administrative (nationale) registre er den selvsagt meget svær at sammenligne internationalt. Pga. overlapsbehandlingen mv. i forbindelse med dannelsen af offentligt forsørgede, 16-64-årige, vil de enkelte dele af statistikken typisk ikke være direkte sammenlignelige med de tilsvarende primærstatistikker fra Danmarks Statistik.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Kvartalsoffentliggørelser: Nyt fra Danmarks Statistik og kvartalsmatricer i Danmarks Statistiks statistikbank Statistikbanken, under Levevilkår - Offentligt forsørgede - 16-64-årige offentligt forsørgede). Årsoffentliggørelser: Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt, Nyt fra Danmarks Statistik, Statistiske efterretninger (Arbejdsmarked) og årsmatricer i Danmarks Statistiks statistikbank (http://www.statistikbanken.dk., under Levevilkår - Offentligt forsørgede - 16-64-årige offentligt forsørgede). Der findes mere information om tilgængeligheden af data på: Emneside om offentligt forsørgede.

Læs mere om tilgængelighed