Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Månedlig beskæftigelse for lønmodtagere

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Thomas Thorsen
39 17 30 48

tst@dst.dk

Hent som PDF

Månedlig beskæftigelse for lønmodtagere

Arkiv

Formålet med statistikken er at belyse konjunkturudviklingen i beskæftigelsen af lønmodtagere i danske virksomheder. Beskæftigelse for lønmodtagere blev offentliggjort første gang 30. juni 2011 med kvartalsvise beskæftigelsestal for perioden 1.kvt. 2008 - 4.kvt. 2010. Månedlige data med opgørelse af antal personer med lønmodtagerjob blev offentliggjort for første gang d. 28. november 2014 med data for perioden januar 2008-september 2014.

Indhold

Statistikken opgør månedlige data over antal personer med lønmodtagerjob. Disse månedlige opgørelser er blevet offentliggjort siden slutningen af 2014 med data fra og med januar 2008.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Beskæftigelse for lønmodtagere bygger på indkomstoplysninger indberettet til Skats Indkomstregister (eIndkomst). Arbejdsgiverne indberetter mindst én gang om måneden. Data transmitteres dagligt til Danmarks Statistik fra Skats eindkomst. Data fejlsøges, rettes og kvalitetssikres i forhold til opdelinger på branche, sektor og geografi. Antal personer med lønmodtagerjob er sæsonkorrigeret opdelt på både branche og sektorer.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af politikere, interesseorganisationer, ministerier, styrelser, kommuner og andre med interesse for udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen på det danske arbejdsmarked. Der er løbende kontakt og dialog med statistikkens brugere, som har udtrykt tilfredshed med kvaliteten af denne statistik.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

På de kvartalsvise opgørelser er usikkerheden på udviklingen af antal fuldtidsbeskæftigede vurderet at være under 1 pct. af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede. 1 pct. svarer til ca. 20.000 fuldtidsbeskæftigede. Usikkerheden er større for mere detaljerede opgørelser af beskæftigelsen mht. branchemæssig og geografisk fordeling.

Når de endelige tal offentliggøres, er over 99 procent af de indberetninger, der ligger til grund for statistikken, indkommet.

For de månedlige opgørelser er der endnu ikke foretaget systematiske kvalitetsundersøgelser af statistikken.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Den foreløbige månedlige opgørelse udkommer ca. 58 dage efter månedens afslutning. Disse opgørelser revideres månedligt indtil data bliver endelige i de kvartalsvise opgørelser. De endelige kvartalsvise opgørelser udkommer ca. 5,5 måneder efter referencekvartalet. Der foretages ikke yderligere revisioner, da senere ændringer har begrænset betydning for beskrivelsen af konjunkturudviklingen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der er ikke foretaget metodeændringer i perioden, så data er sammenlignelige tilbage til statistikkens starttidspunkt. Lignende opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen foretages ikke i andre lande, idet kilden - Skats indkomstregister - er unik for Danmark.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Tallene offentliggøres i en kvartalsvis nyhedsartikel via NYT fra Danmarks Statistik. De detaljerede tal kan findes i Statistikbanken.

Der er mulighed for at købe mere detaljerede data, ligesom der er mulighed for at få adgang til mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerplaceringsordning.

Læs mere om tilgængelighed