Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Uwe Pedersen
39 17 34 24

uwp@dst.dk

Hent som PDF

Lønindeks for virksomheder og organisationer (ophørt)

Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer afløser Lønindeks for den private sektor, som blev afsluttet i fjerde kvartal 2013. Sammenligneligheden af disse to indeks er meget høj og beror alene på at sektorafgrænsningen for de to statistikker er en smule forskellig, idet der udover private virksomheder også indgår offentlige selskaber, der ikke er en del af statslig eller kommunal/regional forvaltning og service. Der er dermed tale om et databrud i første kvartal 2013, da indeksværdier før det tidspunkt fuldstændig svarer til Lønindeks for den private sektor.

International sammenlignelighed

Det private implicitte lønindeks kan til dels sammenlignes med lønindeks i andre lande. Der er dog stor variation i brug af metode mellem landene, og lønindeksene vil derfor sjældent være 100 procent sammenlignelige.

Sammenlignelighed over tid

De implicitte lønindeks for virksomheder og organisationer har siden 1. kvartal 2013 erstattet Lønindeks for den private sektor som sidste gang blev offentliggort i 4. kvartal 2013. Forskellen har at gøre med afgrænsningen af sektorerne, som i lønstatistikken blev ændret i 2013 så den nu følger samme afgrænsning som er anvendt i Nationalregnskabet. Men det betyder at der en lille forskel i hvilke virksomheder som indgår i Lønindeks for virksomheder og organisationer sammenlignet med Lønindeks for den private sektor. Udover dette er de to indeksserier fuldt ud sammenlignelige. For mere information om overgangen til ny sektorafgrænsning kan der henvises til nederste del af følgende NYT.

Lønindeks for den private sektor før første kvartal 2005 følger den gamle branchenomenklatur DB2003, og delbrancherne er ikke helt sammenlignelige med delbrancherne iflg. DB2007. Imidlertid er totalindekset for alle brancher under et (Erhverv i alt) fuldt ud sammenlignelig for DB2003 og DB2007.

Sammenhæng med anden statistik

Der findes en tilsvarende statistik for den offentlige sektor.

Intern konsistens

Da lønindeksene beregnes af en enkelt type datakilde, er der fuld intern konsistens i lønindeksene.