Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Hege Susanne Hauglund og Uwe Pedersen
39 17 34 23 og 39 17 34 24

hsu@dst.dk og uwp@dst.dk

Hent som PDF

Lønindeks for offentlig forvaltning og service

De nyeste tal offentliggøres kvartalsvist i Nyt fra Danmarks Statistik og på emnesiden Løn- og arbejdsomkostninger. Endvidere offentliggøres indekset også i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Indekset findes også i mere detaljeret form i Statistikbanken.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

De nyeste tal offentliggøres kvartalsvist i Nyt fra Danmarks Statistik og på emnesiden Løn- og arbejdsomkostninger.

Publikationer

Lønindeks for offentlig forvaltning og service præsenteres både i Statistisk Tiårsoversigt og i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Implicitte lønindeks og årsstigningstakter foreligger på Statistikbanken. De aktuelle serier er ILON22, ILON25, ILON32, ILON35, ILON42 og ILON52 mens de historiske serier er ILON4, ILON5, ILON55, ILON7, ILON8, ILON88, ILON4X, ILON5X, ILON7X og ILON8X.

Adgang til mikrodata

Der stilles ikke mikrodata til rådighed for forskere. Datagrundlaget foreligger dog på individniveau, og der er principielt mulighed for at få udført serviceopgaver mod betaling. Imødekommelse af eventuelle ønsker til serviceopgaver beror altid på en konkret vurdering foretaget af Danmarks Statistik, under hensyntagen til dels det nødvendige ressourceforbrug forbundet med opgavens udførelse og dels kvaliteten af det datamateriale, der ligger til grund for en ønsket serviceopgave.

Anden tilgængelighed

Datagrundlaget for det implicitte lønindeks anvendes i opgørelsen af de danske tal for det europæiske arbejdsomkostningsindeks (Labour Cost Index LCI).

Diskretioneringspolitik

Lønindekset følger Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af det offentlige implicitte lønindeks, følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Der henvises til publikationen Indeksberegninger i Danmarks Statistik for en omfattende metodebeskrivelse.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.