Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Relevans

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Hege Susanne Hauglund
39 17 34 23

hsu@dst.dk

Hent som PDF

Lønindeks for offentlig forvaltning og service

Private virksomheder og organisationer - herunder også internationale - samt ministerier og andre offentlige institutioner udgør de centrale brugere af det implicitte lønindeks. Lønindekset anvendes især i forbindelse med forskellige kontraktreguleringer. Derudover anvendes lønindekset i reguleringen af lønnen for offentligt ansatte, ved overenskomstforhandlinger mv.

Brugerbehov

Kommuner og regioner, private virksomheder og organisationer samt ministerier og andre offentlige institutioner. Lønindeksene anvendes især i forbindelse med forskellige kontraktreguleringer. Derudover anvendes lønindeksene i reguleringen af lønnen for offentligt ansatte, ved overenskomstforhandlinger mv.

Brugertilfredshed

Med udgangspunkt i antal opslag på https://www.dst.dk og i http://www.statistikbanken.dk og andre mere direkte forespørgsler er brugertilfredsheden med lønindeksene høj. Diskussioner af mere metodisk karakter føres to gange årligt i Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik, hvor de mest centrale brugere er repræsenterede, og hvor fokus på lønindeksene ligeledes er særdeles høj.

Fuldstændighed af data

Der foreligger ingen forordninger eller guidelines som direkte relaterer sig til det implicitte lønindeks for offentlig forvaltning og service. Men der foreligger forordninger for Labour Cost Index (LCI) som rent metodisk ligger tæt op ad de nationale lønindeks, samt bliver beregnet på baggrund af samme data. Leverencerne til Eurostat for LCI opfylder kravene i forordningerne, som de er fremsat af EU.