Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Jeppe Strandgaard Herring
39 17 33 25

jhr@dst.dk

Hent som PDF

Landinger af fisk i Danmark efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart

På det opgjorte aggregeringsniveau, er der ikke væsentlige databrud.

International sammenlignelighed

Data anvendes til rapportering af landingsdata til Eurostat, og anvender vedtagne standarder, hvor dette er relevant. Dette gælder fx i forhold til fælles konverteringsfaktorer for hele EU, når mængdeoplysninger fra afregningerne skal opgøres til fisk i levende vægt.

Sammenlignelighed over tid

På det opgjorte aggregeringsniveau, er der ikke væsentlige databrud.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken beror på en opgørelse pr. den 1. april det efterfølgende år.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.