Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk statistik
Carmela Moreno
39 17 30 63

cam@dst.dk

Hent som PDF

Kvartalsvist nationalregnskab (ophørt)

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af en række forskellige primærstatistikker. I de første udgivelser kan nogle af primærstatistikkerne være manglende eller af foreløbig karakter. Usikkerhed og fejl i både de enkelte primærstatistikker og i kombinationen af disse primærstatistikker med nationalregnsskabets begrebsapparat kan desuden påvirke pålideligheden. Sammenstillingen af oplysninger i nationalregnskabets kontosystem bidrager dog til at reducere usikkerheden.

Samlet præcision

Baseret på hidtidige erfaringer vurderes usikkerheden på BNP-væksten generelt til +/- 0,5 procentpoint. Senest opdaterede tal for revisioner af BNP-vækstrater findes her Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Se punktet Samlet præcision.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af en række forskellige primærstatistikker. I den første udgivelse er nogle af primærstatistikkerne manglende eller af foreløbig karakter. Usikkerhed og fejl i både de enkelte primærstatistikker og i kombinationen af disse primærstatistikker med nationalregnskabets begrebsapparat kan desuden påvirke pålideligheden. Sammenstillingen af oplysninger i nationalregnskabets kontosystem bidrager dog til at reducere usikkerheden. Baseret på hidtidige erfaringer vurderes usikkerheden på BNP-væksten generelt til +/- 0,5 procentpoint. Senest opdaterede tal for revisioner af BNP-vækstrater findes her Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab. ESA 2010 forordningen tilsiger at Eurostat skal bedømme kvaliteten af data indberettet ifølge ESA transmissionsprogrammet. Det gøres med udgangspunkt i landenes kvalitetsrapporter, disse offentliggøres ikke selvstændigt af Eurostat. Rapporten udarbejdes årligt.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Nationalregnskabet for et givet kvartal udarbejdes i en række foreløbige versioner. De kvartalsvise nationalregnskaber og sektorregnskaber er i overensstemmelse med det seneste endelige årlige nationalregnskab, der foreligger ca. 3 år efter tællingsåret. Plan over omfanget af kvartaler, der beregnes og revideres i de enkelte opgørelser kan ses på https://dst.dk/nationalregnskab. Dér kan det også ses arbejdspapirerne for de løbende årsversioner af nationalregnskabet.