Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Ida Balle Rohde
39 17 30 15

ilr@dst.dk

Hent som PDF

Kvartalsvise offentlige finanser

Der er fuld sammenlignelighed med offentlige finanser i andre lande, som følger de internationale standarder på området, dvs. ESA2010 og SNA2008. I forhold til sammenlignelighed over tid skal man være opmærksom på, at tallene er opgjort i løbende priser.

International sammenlignelighed

Der er fuld sammenlignelighed med offentlige finanser i andre lande som følger de internationale standarder på området, dvs. ESA2010 og SNA2008.

Sammenlignelighed over tid

Der er sammenlignelighed over tid. Dog skal man være opmærksom på, at tallene er opgjort i løbende priser og OFF3K og OFF26K ikke er sæsonkorrigerede.

Sammenhæng med anden statistik

Der findes ikke sammenlignelig statistik. Kvartalsvise offentlige finanser er konsistent med det kvartalsvise nationalregnskab og statistik for betalingsbalancen.

Intern konsistens

Kvartalsvise offentlige finanser er konsistent med de årlige offentlige finanser, det kvartalsvise nationalregnskab og statistik for betalingsbalancen.