Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Ida Balle Rohde
39 17 30 15

ilr@dst.dk

Hent som PDF

Kvartalsvise offentlige finanser

Der er stor interesse for de kvartalsvise regnskaber for offentlig forvaltning og service blandt brugere, som følger udviklingen i det offentliges økonomi. Statistikken efterspørges bredt af ministerier, politikere, offentlige og private institutioner, forskere, virksomheder og pressen. Statistikken anvendes til udarbejdelse af nationalregnskabsstatistik og af Eurostat til at lave fælleseuropæisk statistik. Statistikken har stor bevågenhed i pressen og blandt andre professionelle brugere. Statistikken anvendes endvidere til udarbejdelse af nationalregnskabsstatistik og af Eurostat til at lave fælleseuropæisk statistik.

Brugerbehov

Brugerne er ministerier, politikere, interesseorganisationer, pressen, private virksomheder og privatpersoner, som ønsker at følge udviklingen i de offentlige finanser. Statistikken indgår også i Eurostats fælleseuropæiske statistik for kvartalsvise offentlige finanser.

Brugertilfredshed

Danmarks Statistik har flere fora, hvor centrale brugere af statistikken har mulighed for at deltage, fx: Brugerudvalg for Økonomisk Statistik, som har følgende overordnende opgaver:

  • drøfte og evaluere de opnåede resultater og den planlagte udvikling i den økonomiske statistik
  • drøfte brugernes brug af den økonomiske statistik og deres behov for ny statistik
  • drøfte kvalitet, dokumentation og formidling af den økonomiske statistik

Fuldstændighed af data

Statistikken dækker sektoren offentlig forvaltning og service, som er forklaret under afsnittet "begreber" og mere detaljeret defineres i nationalregnskabsmanualen ESA 2010. Statistikken dækker hele målpopulationen.