Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Ida Balle Rohde
39 17 30 15

ilr@dst.dk

Hent som PDF

Kvartalsvise offentlige finanser

Statistikken benyttes til at følge udviklingen i de offentlige finanser. Statistikken anvendes endvidere til udarbejdelse af nationalregnskabsstatistik og af Eurostat til at lave fælleseuropæisk statistik.

Brugerbehov

Brugerne er ministerier, politikere, interesseorganisationer, pressen, private virksomheder og privatpersoner, som ønsker at følge udviklingen i de offentlige finanser. Statistikken indgår også i Eurostats fælleseuropæiske statistik for kvartalsvise offentlige finanser.

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget undersøgelser af brugertilfredsheden.

Fuldstændighed af data

Statistikken dækker sektoren offentlig forvaltning og service, som er forklaret under afsnittet "begreber" og mere detaljeret defineres i nationalregnskabsmanualen ESA 2010. Statistikken dækker hele målpopulationen.