Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Ida Balle Rohde
39 17 30 15

ilr@dst.dk

Hent som PDF

Kvartalsvise offentlige finanser

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt, som er senest tre måneder efter kvartalets afslutning.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Inden for et endnu ikke afsluttet år, dvs. 1-3. kvartal, vil de foregående kvartaler være åbne for løbende revisioner. Efter årets afslutning vil der ske en løbende revision af alle fire kvartaler ved offentliggørelse af en nye årsversioner for det pågældende år. I praksis foregår de løbende revisioner ved opregninger af kvartaler til nye årsversioner. Årsversionerne er endelige tre år efter det aktuelle år. Der udgives kvartalsvise offentlige finanser ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og medio/ultimo december. Data for et nyt kvartal offentliggøres senest tre måneder efter kvartalets afslutning.

Publikationspunktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.