Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

Institutioner i børnepasning

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Elizaveta Sørensen
39 17 31 08

els@dst.dk

Hent som PDF

Institutioner i børnepasning

Statistikken belyser antal institutioner og enheder med børnepasning i Danmark for børn og unge i alderen 0 til og med 17 år. Før 2015 blev statistikken opgjort som en del af den samlede børnepasningsstatistik.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af antal institutioner og enheder med børnepasning fordelt efter kommune, pasningstilbud og ejerform.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Danmarks Statistiks institutionsregister for børnepasning opdateres løbende med det data, som Danmarks Statistik modtager fra fagsystemleverandører på området. Modtages informationer om lukning eller oprettelse af nye institutioner undersøges forholdet af Danmarks Statistik, før sådanne ændringer tilføjes institutionsregisteret.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Data er indsamlet på baggrund af en aftale mellem Danmarks Statistik og Børne- og Undervisningsministeriet. Statistikken danner baggrund for et internt institutionsregister på 0-18 års pasningsområdet i Danmarks Statistik. Dette interne institutionsregister anvendes i dag som grundlag for Danmarks Statistiks dagtilbudsstatistik. Ligeledes anvendes institutionsregisteret som udgangspunkt for en kvalitetssikringsproces af Dagtilbudsregistret i BUVM, idet dette register er under opbygning og indfasning.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Præcisionen af tællingen svækkes primært af kommunernes tildeling af unikke institutions ID’er. Der er observeret fejl i denne tildelingsproces, hvorfor antallet af institutioner kan være overrepræsenteret. Derudover er der også observeret fejl i, at institutioner bliver oprettet på et forkert lovgrundlag af kommunerne. Danmarks Statistik fejlsøger for disse fejl og validerer individuelt nye og lukkede institutioner, før de tilføjes institutionsregisteret.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres i januar i året efter referenceårets afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til det forud annoncerede udgivelsestidspunkt i udgivelseskalenderen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2017 og frem. Der findes tal tilbage til 1940'erne for antallet af institutioner til forebyggende børneforsog. Siden 1964 opgøres antal daginstitutioner i hele landet. Tal fra før 2004 kan findes i Statistisk Årbog mens tal fra 2004 og frem er at finde i Statistikbanken. Opgørelsen i 2017 er indsamlet igennem en rundspørge foretaget af DST-survey.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Institutioner. Se mere på emnesiden om Børnepasning.

Læs mere om tilgængelighed