Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Indvandrere og efterkommere (ophørt)

Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken.

Årspublikationer: Befolkningens udvikling, Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt og Indvandrere i Danmark.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Link til hjemmeside vedrørende indvandrere og efterkommere.

Publikationer

Link til hjemmeside vedrørende indvandrere og efterkommere.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Indvandrere og efterkommere i følgende tabeller:

  • FOLK1C: Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder, herkomst, oprindelsesland og tid
  • FOLK1E: Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder, herkomst og tid
  • FOLK2: Folketal 1. januar efter alder, køn, herkomst, statsborgerskab, oprindelsesland og tid

Adgang til mikrodata

Mikrodata kan tilgås via Forskningsservice i Danmarks Statistik.

Anden tilgængelighed

Der kan leveres mere detaljerede specialopgørelser end de offentliggjorte - også i kombination med andre statistikområder. Specialopgaver udføres på servicebasis som betalingsopgaver. I denne forbindelse kan specielle variable dannes.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Dokumentation findes i TIMES.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.