Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Indvandrere og efterkommere (ophørt)

Daglige leverancer fra Det Centrale Person Register (CPR) er grundlag for statistikken.

Inputdata fejlsøges ikke.

Kilder

Det Centrale Person Register (CPR).

Indvandrere og efterkommere er begreber, som dannes i Danmarks Statistik på grundlag af oplysninger i CPR. De oplysninger som indgår i statistikken over indvandrere og efterkommere er ligeledes hentet fra CPR.

Indsamlingshyppighed

Daglige leverancer fra Det Centrale Person Register (CPR).

Indsamlingsmetode

Register.

Datavalidering

Inputdata fejlsøges ikke.

Annulationer/korrektioner fra Det Centrale Person Register (CPR) opdateres i databasen, når de indløber. De publicerede befolkningstal viser derfor befolkningen med de - på offentliggørelsestidspunktet - så aktuelle og korrekte oplysninger som muligt.

Databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.