Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Indvandrere og efterkommere (ophørt)

Oplysningerne om indvandrere og efterkommere er sammenlignelige tilbage til 1980. De ændringer, som er sket i landeinddelingen i perioden, afspejles dog i statistikken.

International sammenlignelighed

Indvandrer- og efterkommerdefinitionen er en dansk definition. Der findes ingen andre lande med samme definition.

Sammenlignelighed over tid

Oplysningerne om indvandrere og efterkommere er sammenlignelige tilbage til 1980. De ændringer, som er sket i landeinddelingen i perioden, afspejles dog i statistikken.

Fra og med 1. juli 2007 er befolkningsstatistikken omlagt. I forbindelse med afgrænsningen af indvandrere og efterkommere er det blevet muligt at inddrage oplysninger om forældre, som er døde eller udvandrede, men som en gang har været registrerede i CPR. Det har især betydning for gruppen efterkommere med vestlig oprindelse. Den 1. april 2007 omfattede denne gruppe ifølge den nye opgørelse 14.798 personer , mens den gamle opgørelse viste 17.028 personer. De 2.230 personer, gruppen er blevet reduceret med er næsten alle blevet til personer med dansk oprindelse. For øvrige grupper har ændringen kun haft marginal betydning.

Sammenhæng med anden statistik

Der findes ikke sammenlignelig statistik.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.