Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Mathias Bluhme
39 17 35 61

mdb@dst.dk

Hent som PDF

Industriens og engroshandlens lagre

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene kvartalsvis under Industriens lagre og Engroshandlens lagre. Se mere på emnesiderne om Industriens lagre og Engroshandlens lagre.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der bliver ikke længere udgivet nogen NYT i forbindelse med offentliggørelsen.

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Industriens lagre og Engroshandlens lagre i følgende tabeller:

  • LAG7: Industriens og engroshandlens lagre efter branche (DB07), lagervaretype, prisenhed og tid
  • LAG5S: Ændringer i industriens og engroshandlens lagre efter branche (DB07), sæsonkorrigering og tid

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik følges.

Diskretionering og databehandling

Branchegrupperingerne som der offentliggøres er så brede, at der ikke er behov for yderligere diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Variablene er dokumenteret i TIMES.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.