Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Mathias Bluhme
39 17 35 61

mdb@dst.dk

Hent som PDF

Industriens og engroshandlens lagre

Data om lagerbeholdninger på den sidste dag i kvartalet indsamles fra en stikprøve på ca. 500 enheder. De indberettede data kvalitetssikres, hvorefter der sker en opregning fra stikprøven til populationen. Udvalgte serier sæsonkorrigeres.

Kilder

Statistikken er baseret på en stikprøve. Oplysninger fra enheder i industrien indsamles via spørgeskemaet til Industriens produktion og omsætning. Oplysninger fra enheder i engroshandel indsamles via særskilt spørgeskema til denne statistik.

Stikprøven består af ca. 250 enheder i industri og ca. 250 enheder i engroshandel. Det vurderes at disse dækker ca. 65 pct. af industriens lagerbeholdninger og ca. 50 pct. af engroshandelens lagerbeholdninger. Stikprøven for industri er en delmængde af stikprøven for tællingen Industriens produktion og omsætning.

Stikprøven er stratificeret med hensyn til branche og lagerbeholdningens størrelse. Oplysningerne om lagerbeholdningernes størrelse stammer fra regnskabsstatistikken.

For industri er stikprøven opdelt i følgende strata:

  • ved en lagerbeholdning over 60 millioner indgår alle i stikprøven.
  • ved en lagerbeholdning mellem 15 og 60 millioner udtages en stikprøve.

For engroshandel er stikprøven opdelt i følgende strata:

  • ved en lagerbeholdning over 40 millioner indgår alle i stikprøven.
  • ved en lagerbeholdning mellem 15 og 40 millioner udtages en stikprøve

Indsamlingshyppighed

Kvartalsvis. Dog indsamles data fra enheder i industrien via den månedlige undersøgelse Industriens produktion og omsætning.

Indsamlingsmetode

Elektronisk spørgeskema via http://www.Virk.dk. Vejledning mm. findes på indberetningssiden for enheder i engroshandel

For enheder i industrien indsamles data via Industriens produktion og omsætning, indberetningsside.

Datavalidering

Data kontrolles ved en række semi-automatiske procedurer, der særligt vedrører store udsving i de indberettede lagerbeholdninger i forhold til tidligere perioder.

Databehandling

De indberettede lagerbeholdninger ultimo kvartalet opregnes, via et direkte estimat, til totale lagerbeholdninger for hvert stratum. Herefter udregnes stigningsprocenter, som kædes på seneste primotal (dvs. lagerbeholdninger ved årets start) fra regnskabsstatistikken. Disse fremskrevne lagerbeholdninger deflateres, der udregnes lagerændringer i faste priser og derefter udregnes lagerændringer i løbende priser ved at inflatere.

Der deflateres med prisindeks tilpasset brancher og varetyper, baseret på Producentprisindeks for varer og Prisindeks for indenlandsk vareforsyning.

Korrektion

Kun fire af branchegrupperne sæsonkorrigeres: føde-, drikke- og tobaksvareindustri, møbel og anden industri mv., engroshandel med korn og foderstof samt engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr. Der er også sæsonudsving i en del af de øvrige brancher, men de er ikke stabile nok til at kunne sæsonkorrigeres. Af samme grund offentliggøres heller ikke sæsonkorrigerede tal for industri og engroshandel i alt.