Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Mathias Bluhme
39 17 35 61

mdb@dst.dk

Hent som PDF

Industriens og engroshandlens lagre

Mange andre lande laver statistik over lagerændringer, men der er ingen international eller europæisk regulering, der sikrer sammenlignelighed. I Regnskabsstatistik for private byerhverv opgøres lagerbeholdninger i slutningen året.

International sammenlignelighed

Der er ikke nogen EU-regulering af statistik over lagerændringer.

Sammenlignelighed over tid

Tællingen blev gennemført første gang for 1. kvartal 1987. I 1993 overgik tællingen til DB93-erhvervsgrupperingskode. I Statistiske Efterretninger, Industri og Energi 1995:8 er for året 1993 givet tal både med den gamle branchekode DSE77 og DB93 samt vist sammenhængen mellem den gamle og den nye branchegruppering.

Med offentliggørelsen af 1. kvartal 2009 overgik tællingen til DB07. I den forbindelse blev tidsserien tilbageregnet på de nye branchegrupper til 2001.

Fra og med 1. kvartal. 2013 er alle virksomhedernes lagre omfattet, uanset om de fysisk er placeret i Danmark eller i udlandet. Før var kun lagre fysisk placeret i Danmark omfattet. Dette betyder at der er et databrud, i form af en ekstraordinær stigning i 1. kvartal. 2013. Den ekstraordinære stigning i 1. kvartal 2013 pga. inklusionen af lagre i udlandet har især påvirket branchegrupperne engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer, engroshandel med tekstiler og husholdningsartikler samt medicinalindustri og kemisk industri mv. For sidstnævnte er det specielt færdigvarelagrene der er påvirket. Disse tal må derfor fortolkes med varsomhed. Effekten vurderes til at give en ekstra stigning for industri på 0,5 mia. kr. og for engroshandel på 3,0 mia i første kvartal 2013.

Ved offentliggørelsen af 1. kvartal 2019 er vægtgrundlaget til sammenvejning af prisindeks til deflatering opdateret. Det opdaterede vægtgrundlag er indarbejdet i serien fra 1. kvartal 2015 og frem. Samtidigt er basisåret blevet ændret til 2015. Dette har givet revisioner inden for alle brancher.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken opgør kun lagerændringer. Lagerbeholdninger opgøres i regnskabsstatistik for private byerhverv, ultimo året. Disse lagertal bruges både ved udvælgelsen af stikprøven til Industriens og engroshandlens lagre og i beregningerne. Statistikken er et vigtigt input til opgørelsen af de samlede lagerændringer i det kvartalsvise nationalregnskab. I nationalregnskabet sker der en videre bearbejdning og afstemning, bl.a. for at dække hele økonomien - derfor viser tallene ikke nødvendigvis det samme.

Intern konsistens

Ingen kilder til intern inkonsistens.