Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Mathias Bluhme
39 17 35 61

mdb@dst.dk

Hent som PDF

Industriens og engroshandlens lagre

Statistikken er vigtig for opgørelsen af det kvartalsvise Nationalregnskab. Herudover bruges den i ministerier, banker, interesseorganisationer og af andre, der ønsker at inddrage lagerbevægelserne i den aktuelle konjunkturvurdering.

Brugerbehov

Statistikken er af stor betydning for Danmarks Statistiks udarbejdelse af det kvartalsvise nationalregnskabstal. Andre brugere er offentlige og private institutioner/virksomheder, som følger den aktuelle konjunkturudvikling.

Brugertilfredshed

Statistikken drøftes med en række storbrugere i Kontaktudvalg for industristatistik, som mødes 2 gange årligt.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.