Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik.
Bo Eriksen
39 17 35 52

bhe@dst.dk

Hent som PDF

Industriens investeringsforventninger

Resultaterne beregnes og publiceres halvårligt omkring den 22. april og 22. november i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken på Danmarks Statistiks hjemmeside. Processen forløber punktligt.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Statistikken udgives to gange om året, og tallene revideres ikke.

Resultaterne af undersøgelsen i marts måned offentliggøres omkring 22. april. Resultaterne af undersøgelsen i oktober måned offentliggøres omkring 22. november.

Publikationspunktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. Datoen for den næste undersøgelses offentliggørelse fremgår af Nyt fra Danmarks Statistik.