Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indikatorer for velfærd

Indikatorer for velfærd betegner det lille hjørne af SILC, som Danmarks Statistik formidler. SILC - Statistics on Income and Living Conditions - er en europæisk undersøgelse, der har til formål at belyse befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse. Undersøgelsen gennemføres i samtlige EU-lande samt fx Norge, Island og Schweiz efter retningslinjer fastlagt af Eurostat. I Danmark er undersøgelsen gennemført hvert år siden 2004. Det er Danmarks Statistik, der står for dataindsamlingen, mens Eurostat står for den primære formidling af resultaterne.

Indhold

Indikatorer for velfærd indeholder interviewoplysninger om danske husstandes subjektive opfattelse af deres økonomiske situation og levevilkår. Disse oplysninger suppleres med en række oplysninger fra Danmarks Statistiks registre, fx om husstandens indkomstforhold og personernes køn, alder og socioøkonomiske status. Undersøgelsen bygger på interviews med ca. 6.000 husstande, der omfatter ca. 11.000 personer. Det er en longitudinel undersøgelse med 4-årige paneler.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

De indsamlede interviewdata integreres med en række af Danmarks Statistiks registre som leverer de relevante baggrundsoplysninger. På baggrund af registeroplysninger konstrueres vægte, der korrigerer for at visse grupper svarer mindre end andre. Stikprøvevægtene sikrer, at deltagerne i undersøgelsen har samme sammensætning som den danske befolkning på parametre som køn, alder, familietype og indkomstniveau.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

SILC (Statistics on Income and Living Conditions) bliver primært brugt af EU-kommissionen og er beregnet til internationale sammenligninger af indkomst og levevilkår i Europa. Det lille hjørne af SILC, som hidtil har været offentliggjort i Danmark, har pressen og meningsdannere som sin primære målgruppe.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Undersøgelsen bygger på en stikprøve på omkring 16.000 private husstande. Af disse deltager omkring 6.000 i undersøgelsen. I alt er der med SILC-definitionen lige over 2,9 millioner private husstande i Danmark. Særligt på små grupper fx 20-29-årige, bør man være opmærksom på stikprøveusikkerhed. Udover stikprøveusikkerhed er der en mindre risiko for skævhed på grund af selektion blandt de personer, som vælger at deltage i undersøgelsen, fx hvis raske personer deltager oftere end syge.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer ca. et halvt år efter interviewperiodens afslutning.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

De offentliggjorte indikatorer er overordnet sammenlignelige over tid og er sammenlignelige med tilsvarende opgørelser fra andre europæiske landes SILC-undersøgelser-

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Hovedtallene bliver offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik. Mere detaljerede fordelinger findes i Statistikbanken. Eurostat offentliggør herudover en række tabeller i Eurostats database.

Læs mere om tilgængelighed