Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistisk Afdeling
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Idræt

Statistikken indeholder en række forskellige oplysninger om idræt: - Udvalgte økonomiske og beskæftigelsesmæssige indikatorer for særligt idrætsrelevante brancher. - Aktivitets-, medlems- og foreningstal for den samlede foreningsidræt. - Tidsserier med hovedresultater fra undersøgelser af befolkningens motions- og sportsvaner fra forskellige år. - Opgørelser af den geografiske fordeling af udvalgte idrætsfaciliteter. I løbet af 2018 kommer endnu flere tabeller til at beskrive idrætten nærmere inden for underemnerne Økonomi og beskæftigelse, Idrætsdeltagelse og Infrastruktur og ressourcer.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder en række forskellige oplysninger om idræt: - Udvalgte økonomiske og beskæftigelsesmæssige indikatorer for særligt idrætsrelevante brancher. - Aktivitets-, medlems- og foreningstal for den samlede foreningsidræt. - Tidsserier med hovedresultater fra undersøgelser af befolkningens motions- og sportsvaner fra forskellige år. - Opgørelser af den geografiske fordeling af udvalgte idrætsfaciliteter. I løbet af 2018 kommer endnu flere tabeller til at beskrive idrætten nærmere inden for underemnerne Økonomi og beskæftigelse, Idrætsdeltagelse og Infrastruktur og ressourcer.

Grupperinger og klassifikationer

Idrætsbrancherne er fra EU Kommisionens statistiske defintion af idræt "Vilnius definitionen"

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Antal medlemmer: For hver organisation er en totalsum af antal medlemmer. Dvs at en person kan være medlem af mere end en organisation.

Organisation: Organisation, som består af både organisationer, som står alene fx Danmarks Naturfredningsforening og organisationer fx DGI, som er paraplyorganisation for en række idrætsforeninger.

Enheder

Antal personer (aktivitets- og medlemstal) Antal idrætsforeninger Antal anlæg (mht. faciliteter) Danske kroner (mht. omsætning og andre økonomiske størrelser) Fuldtidsbeskæftigelse og antal jobs

Population

Statistikken skal belyse dansk idræt, herunder branchernes økonomi og beskæftigelse, befolkningens idrætsdeltagelse, samt idrættens infrastruktur og ressourcer.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

De fleste tabeller viser tal fra 2013 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal personer (aktivitets- og medlemstal) Antal idrætsforeninger Antal anlæg (mht. faciliteter) Danske kroner (mht. omsætning og andre økonomiske størrelser) Fuldtidsbeskæftigelse og antal jobs

Referencetid

Statistikken udarbejdes årligt på kalenderårsbasis.

Hyppighed

Årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der findes ingen EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Statistikken er registerbaseret. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde. Data indsamles af det Centrale Foreningsregister og Idrættens Analyseinstitut.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emnesider, ved brug af links på de enkelte tabeller, eller ved henvendelse til Danmarks Statistik.