Gå til sidens indhold

Idræt

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistisk Afdeling
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Idræt

Formålet med statistikken er at belyse flere af idrættens mange aspekter. Det gælder såvel idrættens økonomiske og beskæftigelsesmæssige forhold, befolkningens idrætsdeltagelse og idrættens fysiske og organisatoriske rammer. Statistikken anvendes til at beskrive idrættens art og omfang, og de ældste tidsserier starter i 2007.

Indhold

Statistikken indeholder en række forskellige oplysninger om idræt: - Udvalgte økonomiske og beskæftigelsesmæssige indikatorer for særligt idrætsrelevante brancher. - Aktivitets-, medlems- og foreningstal for den samlede foreningsidræt. - Tidsserier med hovedresultater fra undersøgelser af befolkningens motions- og sportsvaner fra forskellige år. - Opgørelser af den geografiske fordeling af udvalgte idrætsfaciliteter. I løbet af 2018 kommer endnu flere tabeller til at beskrive idrætten nærmere inden for underemnerne Økonomi og beskæftigelse, Idrætsdeltagelse og Infrastruktur og ressourcer.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken er baseret på forskellige kilder og metoder. Aktivitets-, forenings- og medlemsoplysninger er baseret på Det Centrale Foreningsregister. Data om idrætsanlæg bygger på tal fra Facilitetsdatabasen. Tabellerne med danskernes idrætsvaner er baseret på Idrættens Analyseinstituts undersøgelser. Økonomi og beskæftigelse for særlige idrætsbrancher er baseret på Danmarks Statistiks egne erhvervsstatistiske registre. Se fodnoter ved de enkelte tabeller for link til originale kilder og beskrivelse af metode mv.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

De centrale brugere er ministerier, styrelser og diverse interesseorganisationer. Statistikken udvikles i samarbejde med Kulturministeriet og en følgegruppen sammensat af idrætsorganisationer, forskere og andre ressourcepersoner på området. Der er endnu ikke gennemført en egentlig brugertilfredshedsundersøgelse.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er baseret på flere forskellige kilder og metoder. Der henvises til de enkelte tabeller for links til originale kilder og dokumentation for præcision og pålidelighed.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Opgørelserne publiceres årligt og ca. 4 måneder efter referenceperiodens udløb.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der laves ikke sammenligning af statistik med andre EU-lande på området. Visse resultater kan sammenlignes med andre offentliggørelser af originalkilderne, fx Det Centrale Foreningsregister, Facilitetsdatabasen og resultater fra Idrættens Analyseinstituts undersøgelser af danskernes sports- og motionsvaner.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken publiceres i NYT fra Danmarks Statistik, Statistikbanken og den årlige kulturpublikation.

Læs mere om tilgængelighed