Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
3917 3307

dla@dst.dk

Hent som PDF

Husstande, familier og børn

Statistikken udgives som Nyt fra Danmarks Statistik og sumtal findes i Statistikbanken.

Årspublikationer: Befolkningens udvikling, Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Link til hjemmeside vedrørende husstande, familier og børn

Publikationer

Link til hjemmeside vedrørende husstande, familier og børn

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Husstande, Familier og Børn i følgende tabeller:

  • FAM55N: Husstande 1. januar efter område, husstandstype, husstandsstørrelse, antal børn i husstand og tid
  • FAM122N: Voksne 1. januar efter område, husstandstype, antal personer i husstand , antal børn i husstand, køn, alder og tid
  • FAM44N: Familier 1. januar efter område, familietype, familiestørrelse, antal børn og tid
  • FAM100N: Voksne 1. januar efter område, familietype, antal personer i familien, antal børn i familien, køn, alder og tid
  • FAM133N: Børn 1. januar efter område, husstandstype, antal personer i husstand , antal børn i husstand, køn, alder og tid
  • FAM111N: Børn 1. januar efter område, familietype, antal personer i familien, antal børn i familien, køn, alder og tid

  • BRN11: Børn med familieskift efter område, familieskift, familietype sidste år, familietype i år, alder og tid

  • BRN10: Børn og unge (alle 0-29-årige) 1. januar, der har mistet forældre ved dødsfald efter område, alder, mor status, far status, status på begge forældre og tid

Adgang til mikrodata

Mikrodata kan tilgås via forskningsservice i Danmarks Statistik.

Anden tilgængelighed

Der kan leveres mere detaljerede specialopgørelser end de offentliggjorte - også i kombination med andre statistikområder. Specialopgaver udføres på servicebasis som betalingsopgaver. I denne forbindelse kan specielle variable dannes.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Dokumentation findes i TIMES.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.