Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
3917 3307

dla@dst.dk

Hent som PDF

Husstande, familier og børn (Ophørt)

Statistikken udgives som Nyt fra Danmarks Statistik og sumtal findes i Statistikbanken.

Årspublikationer: Befolkningens udvikling, Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Link til hjemmeside vedrørende husstande, familier og børn

Publikationer

Link til hjemmeside vedrørende husstande, familier og børn

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Husstande, Familier og Børn i følgende tabeller:

  • FAM55N: Husstande 1. januar efter område, husstandstype, husstandsstørrelse, antal børn i husstand og tid
  • FAM122N: Voksne 1. januar efter område, husstandstype, antal personer i husstand , antal børn i husstand, køn, alder og tid
  • FAM44N: Familier 1. januar efter område, familietype, familiestørrelse, antal børn og tid
  • FAM100N: Voksne 1. januar efter område, familietype, antal personer i familien, antal børn i familien, køn, alder og tid
  • FAM133N: Børn 1. januar efter område, husstandstype, antal personer i husstand , antal børn i husstand, køn, alder og tid
  • FAM111N: Børn 1. januar efter område, familietype, antal personer i familien, antal børn i familien, køn, alder og tid

  • BRN11: Børn med familieskift efter område, familieskift, familietype sidste år, familietype i år, alder og tid

  • BRN10: Børn og unge (alle 0-29-årige) 1. januar, der har mistet forældre ved dødsfald efter område, alder, mor status, far status, status på begge forældre og tid

Adgang til mikrodata

Mikrodata kan tilgås via forskningsservice i Danmarks Statistik.

Anden tilgængelighed

Der kan leveres mere detaljerede specialopgørelser end de offentliggjorte - også i kombination med andre statistikområder. Specialopgaver udføres på servicebasis som betalingsopgaver. I denne forbindelse kan specielle variable dannes.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Dokumentation findes i TIMES.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.