Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
3917 3307

dla@dst.dk

Hent som PDF

Husstande, familier og børn (Ophørt)

Familiedefinitionen blev ændret i 2008. Familiestatistikken med de nye definitioner findes nu i statistikbanken tilbage til 1986. Den kan ikke sammenlignes med familiestatistik produceret og udgivet før 2008

International sammenlignelighed

Statistikken vedrørende husstande kan sammenlignes internationalt. Definitionen af en familie kan variere internationalt og derfor vil en sammenligning ikke nødvendigvis give mening.

Sammenlignelighed over tid

Familiedefinitionen blev ændret i 2008. Familiestatistikken med de nye definitioner findes nu i statistikbanken tilbage til 1986. Den kan ikke sammenlignes med familiestatistik produceret og udgivet før 2008. Ændringen berører ikke antallet af husstande, men har nogen betydning for husstandenes fordeling på husstandetyper. I familiestatistik produceret før 2008 benyttedes en familiedefinition, hvor børn, der regnedes med til forældrenes familier, skulle være under 18 år, mod nu 25 år. Denne ændring øgede antallet af hjemmeboende børn og mindskede antallet af enlige.

Sammenhæng med anden statistik

Husstandsbegrebet i husstands- og familiestatistikken afviger fra husstandsbegrebet i boligstatistikken, der bygger på begrebet bolighusstande, og fra kosthusstandsbegrebet, der benyttes i forbrugsundersøgelsen, der er en interviewundersøgelse med et begrænset antal familier. Kosthusstandsbegrebet ligger nærmest FN's anbefalinger, men det forudsætter spørgeskemaer eller lignende og er derfor ikke foreneligt med en totaldækkende registerbaseret statistik.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.