Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Kamilla Heurlén
39 17 34 93

kah@dst.dk

Hent som PDF

Hjemmesygepleje (Ophørt)

Data er tilgængelige via http://www.statistikbanken.dk og emnesiden.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der er ingen særskilt NYT-udgivelse for denne statistik.

Publikationer

Der er endnu ikke udgivet nogen publikationer, hvor hjemmesygeplejestatistikken præsenteres.

Statistikbanken

Statistikbanktabellerne HJSP01, HJSP02, HJSP03

  • HJSP01: Modtagere af hjemmesygepleje efter område og aldersgrupper
  • HJSP02: Hjemmesygepleje efter enhed, område og aldersgrupper (tilgængelig fra januar 2014)
  • HJSP03: Ydelser i hjemmesygepleje efter område og ydelsestype (tilgængelig fra januar 2014)

Adgang til mikrodata

Afidentificerede mikrodata er tilgængelige via Danmarks Statistiks Forskningsservice. Bemærk, kvaliteten af data ikke er høj.

Anden tilgængelighed

Ingen.

Diskretioneringspolitik

DSTs datafortrolighedspolitik følges. Det er ikke muligt at få adgang til personhenførbare data.

Diskretionering og databehandling

I statistikbanktabel HJSP02 foretages diskretionering, så ingen celler har en værdi under tre.

Reference til metodedokumenter

Ikke relevant for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.