Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Kamilla Heurlén
39 17 34 93

kah@dst.dk

Hent som PDF

Hjemmesygepleje (Ophørt)

Sammenlignelighed over tid er som udgangspunkt mulig, imidlertid afhænger sammenligneligheden af den enkelte kommunes registreringspraksis og eventuelle ændringer over perioden. Der kan for mange kommuner konstateres niveauskift. For enkelte kommuner er data meget volatile. Hvad angår sammenligneligheden på ydelsestyper vurderes denne at være mangelfuld på tværs af kommuner.

International sammenlignelighed

Der er ikke internationale sammenlignelige data på dette område. I nordisk regi er der en del interesse for statistik på området.

Sammenlignelighed over tid

Data er som udgangspunkt sammenlignelige over tid. Der er ingen ændringer i definitioner eller kravsspecifikation for dataleverancen. Imidlertid vil der for en række kommuner kunne konstateres ikke uvæsentlige ændringer over en periode. Årsagen til ændringer vil typisk kunne forklares af den enkelte kommune. Eksempler på årsager kan være ændringer i kommunens registrering og/eller dækning, samt evt. skift af EOJ-leverandører.

Sammenhæng med anden statistik

Hjemmesygeplejestatistik kan, hvad angår kommunale aktiviteter, ses i relation til de Kommunale serviceindikatorer på områderne for ældre (hjemmepleje), udsatte børn og unge, handicapydelser og dagpasning.

Intern konsistens

Der er intern konsistens.