Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Kamilla Heurlén
39 17 34 93

kah@dst.dk

Hent som PDF

Hjemmesygepleje (Ophørt)

Myndighederne og offentlige institutioner og borgere kan anvende statistikken til analyser, forskning, debat mv. Statistikken kan årligt blive præsenteret på to af Danmarks Statistiks brugerudvalg for hhv. Velfærdsstatistik samt Regioner og Kommuner.

Brugerbehov

Ministerier, styrelser, kommuner, regioner, kommunale organisationer, fagforeninger, interesseorganisationer, konsulentfirmaer, private virksomheder, forskere, journalister, studerende og borgere. Anvendelsesmulighederne er bl.a. planlægning, analyse, redegørelser, forskning, artikler, offentlig debat og lovforberedelse.

Brugertilfredshed

Viden om brugertilfredshed indsamles på to af Danmarks Statistiks brugerudvalg for hhv. Velfærdsstatistik samt Regioner og Kommuner, ved møder med Sundhedsdatastyrelsen i Kontaktudvalget for sundhedsdokumentation og økonomi, samt i andre mødesammenhænge med Kommunernes Landsforening. Der foretages ikke nogen systematiske brugertilfredshedsundersøgelser.

Fuldstændighed af data

Der er ikke forordninger og guidelines på området.