Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Kamilla Heurlén
39 17 34 93

kah@dst.dk

Hent som PDF

Hjemmesygepleje (Ophørt)

Statistikken udkommer i marts måned, dvs. mindre end tre måneder efter referenceperiodens udgang.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Statistikken udgives en gang årligt knap tre måneder efter referenceperiodens udgang. Ved den følgende udgivelse revideres der i tidligere perioder, hvis der fra kommunerne er indkommet nye eller reviderede leverancer.

Publikationspunktlighed

Data udkommer rettidigt.