Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Petur Solnes Johnssen
3917 3056

psj@dst.dk

Hent som PDF

Handel med patenter og andre IP-rettigheder

Data indsamles årligt ud fra en stikprøve af virksomheder på ca. 3.000 af omtrent 17.000 virksomheder med mere end 10 fuldtidsbeskæftigede. Disse er grupperet i 45 strata, hver underopdelt i 2 strata. (prioriterede / ikke prioriterede virksomheder)

Der beregnes simple vægte på baggrund af antal virksomheder, i alt N (i de enkelte strata), delt med antal udvalgte og besvarende virksomheder. Store udsving i aktiviteterne på størrelsesgruppe eller indenfor ressourceområde, undersøges for indberetninger, der pga. opregningsvægt har afgørende indflydelse på de endelige resultater.

Kilder

Handel med IP-rettigheder opgøres på grundlag af indberetninger fra ca. 3.000 danske virksomheder og oplysninger om branche og størrelse fra det statistiske erhvervsregister.

Der er tale om en stikprøve ud af ca. 17.000 virksomheder. Virksomheder med IP-rettigheder (patenter, brugsmodeller og design) hvilke iflg. Patent- og varemærkestyrelsen har særlig prioritet.. Det samme har virksomheder som iflg. regnskabsstatistikken/XBRL_data har bogført værdi af immaterielle rettigheder.

Indsamlingshyppighed

Der er nyligt skiftet fra årlig til indsamling hver 3. år.

Indsamlingsmetode

Data indsamles via http://www.Virk.dk, der anvender digital indberetningsformular, som kan ses på Danmarks Statistiks hjemmeside:

Indberetningen er obligatorisk digital for virksomheder, der ikke har dispensation for digitale indberetninger.

Oplysningssiden

Datavalidering

Ved store udsving i aktiviteterne på størrelsesgruppe eller indenfor ressourceområde, undersøges der for indberetninger, der pga vægt har afgørende indflydelse på de endelige resultater. Usandsynlige indberetninger verificeres ved kontakt med indberetter. Virksomheder med IP-rettigheder iflg. Patent- og varemærkestyrelsen vises særlig opmærksomhed.

Databehandling

Der beregnes simple vægte på baggrund af antal virksomheder i alt N (i de enkelte af de i alt 45 * 2 strata) delt med antal udvalgte og besvarende virksomheder.

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner udover de der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.