Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fravær

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Charlotte Wind von Bennigsen og Birgitte Lundstrøm
39 17 30 47 og 39 17 34 01

cwb@dst.dk og bls@dst.dk

Hent som PDF

Fravær

Fraværsstatistikken belyser den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af fravær. Fraværet opgøres på egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykke samt barsels- og adoptionsorlov. Statistikken offentliggøres årligt og bruges til opgørelse og sammenligning af fraværet inden for og mellem grupper af forskellige medarbejdere.

Indhold

Fraværsstatistikken er en årlig statistik, som offentliggøres for den statslige sektor, den kommunale og regionale sektor samt den private sektor. Opgørelsen på den nye sektoropdeling fra 2013 offentliggøres også for hele arbejdsmarkedet samlet. Fraværet fordeles på medarbejdernes arbejdsfunktioner, uddannelsesniveau, branchetilhørsforhold, geografisk område, køn og alder. Fra 2013 opgøres egen sygdom endvidere på periodelængder. Statistikken dækker alle ansatte i staten samt i kommuner og regioner, mens den private sektor er dækket via en stikprøve af virksomheder med 10 ansatte og derover.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der indsamles årligt fraværsoplysninger fra hele den offentlige sektor samt fra en stikprøve på ca. 2.600 private virksomheder med 10 ansatte og derover. Efter validering af fraværsdata bliver fraværet kædet sammen med det ansættelsesforhold, som personen har været fraværende fra. Indberetningerne til lønstatistikken bruges som kilde til ansættelsesforholdene. Fraværsoplysningerne fra den private sektor opregnes til totalpopulationen af virksomheder med 10 ansatte og derover.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Fravær har både menneskelige og økonomiske omkostninger, som er en belastning for såvel lønmodtagere, arbejdsgivere og samfundet. Statistikken efterspørges bredt af ministerier, kommuner og regioner, private virksomheder, interesseorganisationer, forskere og nyhedsmedier. Fraværsstatistikken er et redskab til opgørelse og sammenligning af fraværet mellem forskellige grupper af medarbejdere og kan danne grundlag for økonomiske og politiske beslutninger.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Den statslige og kommunale/regionale sektor bygger på en total tælling. Det vil sige at alle lønmodtagere principielt indgår. Usikkerheden for disse sektorer er derfor ikke målbar og stammer primært fra målefejl.

Den private sektor bygger på en stikprøve på ca. 2600 virksomheder. Usikkerheden kan opdeles i stikprøveusikkerhed og de ikke målbare målefejl. Stikprøveusikkerheden for fraværsprocenten for egen sygdom på det overordnede niveau er bestemt med et 95 procents konfidensinterval til at svinge med omkring +/- 0,05 pct. Stikprøveusikkerheden for opdeling på undergrupper som fx køn eller branche ligger betydeligt højere.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Fraværsstatistikken offentliggøres på baggrund af indberetninger, der refererer til hele året. Statistikken offentliggøres årligt og ultimo oktober året efter referenceåret. Statistikken publiceres under normale omstændigheder uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Fraværsstatistikken for den statslige sektor dækker årene 2003 og frem, mens statistikken for kommunerne og regionerne blev publiceret første gang for året 2005. 2007 er første år, hvor der også publiceres data for den private sektor. Fra 2010 offentliggøres der tal for den kommunale og regionale sektor hver for sig.

Metoden og kvaliteten af data er især de første år løbende forbedret. Sammenligninger mellem sektorer og år de første år skal derfor tages med forbehold.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

De nyeste tal offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for fraværsstatistikken under emnet Fravær. Derudover indgik udvalgte tabeller i årspublikationen, Statistisk Årbog, der ophørte i 2017. Det er muligt at købe mere detaljerede data samt at få adgang til mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed