Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Anne Morsing
39 17 39 70

forebyg@dst.dk

Hent som PDF

Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Støtte til udsatte børn og unge. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Udsatte børn og unge. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik i Støtte til udsatte børn og unge.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Årbog og i Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Udsatte børn og unge i følgende tabeller:

Udsatte børn og unge

  • BUFF01: Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge pr. 31. december efter område, foranstaltning, alder, køn og tid
  • BU04A: Støtte pr. 31. december til udsatte børn og unge (nettoopgørelse) efter område, foranstaltning, alder, køn og tid
  • BU43: Udsatte børn og unge (nettoopgørelse) i procent af befolkningen (0-22 år) efter område og foranstaltning

Udgifter til foranstaltninger til udsatte børn og unge

Indikatoren offentliggøres i Statistikbanken under Udsatte børn og unge i tabellen:

  • BU28: Samlede offentlige netto-driftsudgifter til udsatte børn og unge efter foranstaltning

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens anonymiserede mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikkens anonymiserede grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Af hensyn til diskretionering, samles og offentliggøres personer i aldersgrupper. Derudover offentliggøres visse tabeller i Statistikbanken kun for landsdele frem for kommuner. Se mere på siden for Regioner, Landsdele og kommuner.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik. Støtte til udsatte børn og unge er dokumenteret i Højkvalitetsvariable.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.