Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Anne Morsing
39 17 39 70

aem@dst.dk

Hent som PDF

Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge

Statistikken er udarbejdet siden 1977, men på grund af større lovændringer i henholdsvis 1985, 1993 og 2006 er statistikken ikke direkte sammenlignelig gennem hele perioden.

International sammenlignelighed

Statistikken kan ikke sammenlignes direkte internationalt.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er udarbejdet siden 1977, men på grund af lovændringer i henholdsvis 1985, 1993 og 2006 er statistikken ikke direkte sammenlignelig gennem alle årene.

Fra januar 1993, indebar lovændringer, at visse former for støtte, som tidligere blev betragtet som anbringelse uden for hjemmet, blev flyttet til gruppen af forebyggende foranstaltninger. Samtidig blev indført en række nye forebyggende foranstaltninger.

De mange samtidige ændringer vedrørende dataindsamlingen for 2006 medførte et betydeligt databrud og gav også vanskeligheder med kvaliteten af indberetningerne. Lovændringen medførte fx, at økonomisk støtte til kost- og efterskole ikke længere indgik i den personorienterede opgørelse, men blev betragtet som familierettet støtte. 2006-tal kan derfor på flere punkter ikke sammenlignes med tidligere år og tallene er heller ikke ubetinget sammenlignelige med 2007. Fra og med 1. januar 2020 indsamles der data om ydelser givet i henhold til Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (LBU). LBU paragrafferne har ingen påvirkning på de andre paragraffer. Desuden indsamles der fra og med 1. juli 2020 de fleste § 11 fra loven om social service, hvilket har haft stor betydning for statistikken størrelse.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken har sammenhæng med statistik om anbringelser, da familien og barnet/unge skal tilbydes en forebyggende foranstaltning, før kommunen tager beslutning om barnet/den unge skal anbringes. Desuden kan nogle forebyggende foranstaltninger kun gives i forbindelse med en anbringelse eller efter en anbringelse. Derudover har statistikken også sammenhæng med statistikken om underretninger, da en underretning kan være en forløber for, at et barn/ung eller en familie modtager hjælp i form af en forebyggende foranstaltning. Statistikkens mikrodata indeholder personnumre, hvilket gør det muligt at koble oplysninger med data fra andre statistikker.

Intern konsistens

Indberetningerne fra forskellige kilder følger normalt de samme indberetningsskemaer. Ved ændringer i skemaerne kan der opstå forskelle som følge af at leverandørerne ikke kan få implementeret ændringerne til samme tid. I disse overgangsperioder vil svarkategorierne fra de gamle skemaer blive "mappet" til de nye kategorier.