Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Anne Morsing
39 17 39 70

forebyg@dst.dk

Hent som PDF

Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge

Myndigheder og offentlige institutioner og befolkningen anvender indikatorerne til analyser, forskning, debat mv. Årligt bliver statistikken og udvikling i metode osv. præsenteret på Danmarks Statistiks brugerudvalg.

Brugerbehov

Statistikken anvendes af kommuner, regioner, ministerier, presse, forskere og private. Statistikken anvendes til offentlig planlægning og administration, forskning, i debat og uddannelse.

Brugertilfredshed

Statistikken kan diskuteres på det årlige brugerudvalg for Velfærdsstatistik.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.