Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Forbrug og salg af alkohol og tobak

Kontaktinfo

Priser og forbrug, Økonomisk Statistik
Christian Lindeskov
39 17 34 35

chl@dst.dk

Hent som PDF

Forbrug og salg af alkohol og tobak

Sidst opdateret: 01-07-2020

Formålet med statistikken er at belyse forbruget, salget og grænsehandlen med alkohol og tobak. Salgsstatistikken er udarbejdet siden 1939, mens forbruget kun er beregnet for perioden 2000-2010.

Indhold

Statistikken viser salg og forbrug af alkohol, fordelt på øl, vin, spiritus og alkoholsodavand, samt salget og forbruget af tobak.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Grunddata indhentes fra SKAT, og datavalideringen foretages af skattemyndighederne. Data korrigeres for bryggeriernes moderationsordning før de offentliggøres.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er en oversigtsmæssig orientering til institutioner, som fx brancheorganisationer og producenter inden for produktion af alkohols og tobak, og personer med interesse for emnet. Overordnet set er brugerne tilfredse med statistikken. De kommer løbende med forslag til ændringer, som tages i betragtning og implementeres, hvor det er muligt og statistisk forsvarligt.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Beregningerne af salget af alkohol og tobak bygger på data for det afgiftsbelagte salg indsamlet af SKAT. SKAT anvender data til at sikre en korrekt betaling af skatter og afgifter for salget af alkohol. Data granskes nøje og forventes at være af en høj kvalitet. I beregningen anvendes de gennemsnitlige alkoholprocenter angivet i Skatteministeriets afgiftsklasser. En del af statistikkens præcision afhænger således af præcisionen af Skatteministeriets gennemsnitsberegninger for afgiftsklasserne. Data dækker det samlede salg i Danmark, hvorfor der ikke er nogen stikprøveusikkerhed.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. 6 måneder efter udløbet af det omhandlende kalenderår. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Pga. ændringer i regler og afgifter på alkoholområdet, har statistikken flere gange været udsat for databrud, hvorfor sammenligner over tid skal gøres varsomt. Der er ikke umiddelbart kendskab til en direkte sammenlignelig statistik på internationalt niveau.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Forbrug og salg af alkohol og tobak. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed