Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Fødsler

Statistikken er fuldt sammenlignelig over tid.

International sammenlignelighed

Statistikken vedrørende fødte kan sammenlignes internationalt.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er fuldt sammenlignelig over tid.

Sammenhæng med anden statistik

Der findes ikke sammenlignelig statistik.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.