Gå til sidens indhold

Fødsler (ophørt)

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Fødsler (ophørt)

Statistikken over fødte omfatter alle fødte af kvinder, der er bosiddende i Danmark på fødselstidspunktet.

Indhold

Statistikken belyser antal levendefødte og dødfødte fordelt på køn samt moderens alder, herkomst, bopælskommune. Desuden fordeles børnene efter deres vægt og længde ved fødslen, samt om de er en del af en flerfødsel.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Daglige leverancer fra Det Centrale Person Register (CPR) samt årlig leverance fra Sundhedsdatastyrelsen er grundlag for statistikken.

Inputdata fejlsøges ikke.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Kommuner, regioner, ministerier, pressen og privatpersoner anvender statistikken til offentlige planlægningsformål samt som indspark til den offentlige debat.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken baseres dels på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR). Den betragtes generelt som meget god. Kvaliteten af oplysningerne er gennemgående meget høj.

Oplysningerne fra Sundhedsdatastyrelsen er også i det store hele af høj kvalitet.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken vedrørende fødte udkommer ca. 45 dage efter årets afslutning.

Oplysninger om barnets vægt, længde og flerfold samt antal dødfødte er oplysninger, der kommer fra Statens Serum Institut (SSI), udkommer meget uregelmæssigt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er fuldt sammenlignelig over tid.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken.

Årspublikationer: Befolkningens udvikling, Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Læs mere om tilgængelighed