Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Flytninger til og fra udlandet (Ophørt)

Tal offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik og i tabeller i Statistikbanken.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udkommer en Nyt fra Danmarks Statistik hvert kvartal. Fra Nyt-oversigten med nyt fra Danmarks Statistik vælges "Befolkning og valg" og derefter "Ind- og udvandringer".

Publikationer

I Statistisk Årbog er der i afsnittet om Befolkning og valg også vist tal for ind- og udvandringer.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Flytninger til og fra udlandet i følgende tabeller:

  • INDVAN: Indvandring efter køn, alder, statsborgerskab, indvandringsland og tid
  • UDVAN: Udvandring efter køn, alder, statsborgerskab, udvandringsland og tid
  • VAN1AAR: Indvandring efter område, køn, alder, indvandringsland, statsborgerskab og tid
  • VAN1KVT: Indvandring (foreløbig opgørelse) efter område, køn, alder, indvandringsland, statsborgerskab og tid
  • VAN2AAR: Udvandring efter område, køn, alder, udvandringsland, statsborgerskab og tid
  • VAN2KVT: Udvandring (foreløbig opgørelse) efter område, køn, alder, udvandringsland, statsborgerskab og tid

Adgang til mikrodata

Mulighed for adgang til mikrodata findes via Danmarks Statistiks forskerordning for godkendte institutioner med godkendte forskningsprojekter.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Der henvises til Danmarks Statistiks generelle diskretionspolitik.

Diskretionering og databehandling

Der laves ikke nogen diskretionering, da det vurderes, at de offentliggjorte tabeller ikke indeholder følsomme oplysninger.

Reference til metodedokumenter

Ingen.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.