Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Flytninger til og fra udlandet (Ophørt)

Oplysningerne om ind- og udvandringer kommer fra Det Centrale Personregister (CPR). Oplysningerne fra CPR anvendes uden yderligere fejlsøgning.

Kilder

Det centrale personregister (CPR) er kilden til oplysninger om flytninger til - og fra udlandet.

Indsamlingshyppighed

Danmarks Statistik modtager oplysninger fra CPR med opdateringer hver eneste dag.

Indsamlingsmetode

Dataindsamling består udelukkende af de daglige opdateringer fra det centrale personregister (CPR).

Datavalidering

Oplysningerne fra CPR anvendes uden yderligere fejlsøgning, så der er overensstemmelse med det publicerede og det, der findes i CPR. Inden publicering af data køres en automatiseret proces, der sammenligner tidligere offentliggjorte tal med de nye. Ved større udsving i tallene kontaktes CPR for forklaring.

Databehandling

Data kommer løbende fra CPR til Danmarks Statistik, hvor den personstatistiske database (PSD) for befolkning dagligt opdateres med nye oplysninger fra CPR. Registrering af ind- og udvandringer finder ofte sted lidt senere end hændelsestidspunktet. Statistik laves derfor først 30 dage efter referenceperiodens udløb.

Ind- og udvandringer bliver opgjort efter, hvornår vandringen er blevet registreret. Det betyder, at alle vandringer indgår i statistikkerne uanset om vandringen er sket tidligere end opgørelsesåret/opgørelseskvartalet.

For indvandringernes vedkommende er ca. 98 pct. rettidige indberettet til CPR. For udvandringernes vedkommende er ca. 87 pct. rettidige indberettet til CPR.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.