Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Flytninger til og fra udlandet (Ophørt)

Statistikken er fuldt sammenlignelig over tid. Der findes tidsserier fra 1928 og frem til i dag.

International sammenlignelighed

Eurostat offentliggør statistik for Danmark om ind- og udvandring i forbindelse med forordningen 862/2007. Deres tal er lavere, da der anvendes andre tidsmæssige kriterier vedrørende opholdstid.

I Eurostat er det 12 måneder for både ind- og udvandring. Dvs. det er kun personer, som har til hensigt at blive 12 måneder i Danmark, som skal registreres som indvandrede. I Danmarks Statistiks nationale offentliggørelser er det 3 måneder for indvandring og 6 måneder for udvandring baseret på reglerne for registrering i CPR.

Tallene til Eurostat laves ved at der udregnes faktisk opholdstid og kun medtages dem med 12 måneder eller mere.

Sammenlignelighed over tid

Der findes tidsserier fra 1928 og frem.

Sammenhæng med anden statistik

Der laves også kvartalvise opgørelser af flytninger til og fra udlandet.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.