Gå til sidens indhold

Flytninger til og fra udlandet (ophørt)

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Flytninger til og fra udlandet (ophørt)

Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken startede helt tilbage til 1928.

Indhold

Statistikken vedrører indvandring til Danmark og udvandring fra Danmark

Ind- og udvandringerne kan opdeles på køn, alder, kommune, statsborgerskab og ind- eller udvandringsland.

Der udgives både kvartalsvise og årlige tal. Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik og i statistikbanken.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Oplysningerne om ind- og udvandringer kommer fra Det Centrale Personregister (CPR). Oplysningerne fra CPR anvendes uden yderligere fejlsøgning.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Blandt brugerne af statistik om flytninger til og fra Danmark kan nævnes kommuner, regioner, ministerier, interesseorganisationer, forskningsinstitutioner og private virksomheder samt nyhedsmedier som aviser, radio og tv samt privatpersoner.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken baseres på befolkningen registreret i det Centrale Person Register (CPR). Kvaliteten af oplysningerne er gennemgående meget høj. For indvandringernes vedkommende er ca. 98 pct. rettidige indberettet til CPR. For udvandringernes vedkommende er ca. 87 pct. rettidige indberettet til CPR.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Opgørelsen laves 30 dage efter referenceårets udløb og udgives ca. 6 uger efter referenceperiodens udløb. Statistikken er altid udkommet som planlagt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er fuldt sammenlignelig over tid. Der findes tidsserier fra 1928 og frem til i dag.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Tal offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik og i tabeller i Statistikbanken.

Læs mere om tilgængelighed