Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Afdeling
Jesper Søgaard Dreesen
3917 3054

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Finansielle konti

De nyeste tal offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik, der kan findes på emnesiden for Årligt Nationalregnskab. Tal for alle tilgængelige år kan findes i Statistikbanken i følgende tabel Finansielle transaktioner og statuskonto.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik her: Emneside for Årligt Nationalregnskab.

Publikationer

Tallene indgår i publikationerne:

Statistikbanken

Tallene kan findes i følgende tabel Statistikbanken under Årligt nationalregnskab, sektorer.

Adgang til mikrodata

Ikke relevant for denne statistik.

Anden tilgængelighed

Der leveres tal til Eurostat samt internt til ADAM.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Grundet diskretioneringshensyn offentliggøres delsektor S.123 pengemarkedforeninger ikke selvstændigt. Tilsvarende offentliggøres instrument F.52 Andele i investeringsforeninger kun samlet og ikke for henholdsvis F.521 Andele i pengemarkedsforeninger og F.522 andele i investeringsforeningsbeviser undtagen pengemarkedsforeningsbeviser. I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

En detaljeret kilde- og metodebeskrivelse offentliggøres i Statistiske Efterretninger under emnet Nationalregnskab og offentlige finanser.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.