Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Elektronik i hjemmet

Kontaktinfo

Priser og forbrug, Økonomisk statistik
Zdravka Bosanac
3917 3446

zbo@dst.dk

Hent som PDF

Elektronik i hjemmet

Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra Varige forbrugsgoder til Elektronik i hjemmet. Det nye navn beskriver bedre tællingens indhold. Fra 1974-2000 er undersøgelserne gennemført i oktober måned. Siden 2001 indsamles data i april. Arten af de elektroniske produkter, der indgår i undersøgelserne, udskiftes hen ad vejen, således at nye varer, der - især som følge af den teknologiske udvikling - bliver interessante, tilføjes, mens varer, der er blevet almindelig ejendom hos næsten alle familier, udgår.

Indhold

Der udvikles til stadighed nye elektroniske produkter, som familierne tager til sig og som med tiden bliver fast inventar i de danske hjem. Statistikken over elektronik i hjemmet belyser familiernes besiddelse af elektronik, fx robotstøvsuger, vaskemaskine, 3D-TV og smartphones. Produkterne udskiftes løbende, således at nye indgår, mens andre udgår efterhånden, som de er blevet "allemandseje."

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken laves ud fra en stikprøveundersøgelse, hvor personer i alderen 16-74 år spørges om elektronik. Stikprøvestørrelsen er på ca. 1.500 personer. Resultaterne korrigeres for skævheder i udvalg. Oplysningerne er indsamlet via omnibusundersøgelser. Spørgsmålene vedrører ikke den enkelte person, men familien denne tilhører. Hver respondent tildeles en familievægt, der korrigerer for det forskellige antal personer på 16-74 år i en familie. Datavalidering udføres ved at kontrollere svarene fra hver enkelt respondent, sammenligne resultaterne med tidligere år og sammenligne bortfald.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

I dag er det især pressen, der anvender oplysningerne til at informere om udviklingen i besiddelsen af elektroniske produkter.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Undersøgelsen er en stikprøveundersøgelse, og er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Denne afhænger af både stikprøvens størrelse og antallet af gennemførte interviews, der varierer fra undersøgelse til undersøgelse. Ved en stikprøve på 1.500 personer og en svarprocent omkring 65, hvilket har været normen de seneste år, skønnes stikprøveusikkerheden i 95 pct. af tilfældene at ligge indenfor +/- 3 procentpoint.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Tiden fra udløbet af referenceperioden til publicering og det typiske forhold mellem planlagt og faktisk udgivelse omfatter ingen forsinkelse.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Antallet af og arten af de enkelte elektroniske produkter, der indgår i undersøgelserne, udskiftes hen ad vejen, således at nye produkter, der - især som følge af den teknologiske udvikling - bliver interessante, tilføjes. Produkter, der er blevet almindelig ejendom hos næsten alle familier, udgår. Dette kan vanskeliggøre sammenligning over lange perioder.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udkommer som NYT fra Danmarks Statistik.

Årligt indgår statistikken som del i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Eksakte tal kan findes i Statistikbanken. Der er mulighed for at købe mere detaljerede data eller endda få adgang til mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Læs mere om tilgængelighed