Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Dødsfald og middellevetid (Ophørt)

Statistikken belyser antal døde fordelt på køn, alder og bopælskommune.

Statistikken over døde omfatter alle dødsfald blandt personer med bopæl i Danmark, uanset om dødsfaldet indtræffer i Danmark eller i udlandet.

Oplysning om dødsårsag foreligger ikke for de personer, der er døde i udlandet.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser antal døde fordelt på køn, alder og bopælskommune.

Statistikken over døde omfatter alle dødsfald blandt personer med bopæl i Danmark, uanset om dødsfaldet indtræffer i Danmark eller i udlandet.

Oplysning om dødsårsag foreligger ikke for de personer, der er døde i udlandet.

Grundlaget for statistikken er dels Det Centrale Person Register (CPR) og dels data fra Sundhedsdatastyrelsen.

Grupperinger og klassifikationer

Dødsårsagerne grupperes efter den internationale klassifikation ICD10.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Dødshyppighed: Dødshyppigheden angiver (i 100.000-dele) hyppigheden af dødsfald i løbet af et år, fra en fødselsdag til den næste.

Middellevetid: Middellevetiden angiver det gennemsnitlige antal år, som personer på en given fødselsdag har tilbage at leve i, hvis deres dødelighed fremover (alder for alder) svarer til det niveau, som er konstateret i den aktuelle periode. Der findes altså en middellevetid svarende til enhver alder.

Enheder

Personer.

Population

Det antal personer med bopæl i Danmark, der er døde i løbet af året

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

1986-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Personer.

Referencetid

01-01-2016 - 31-12-2016

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000.

Indberetningsbyrde

Ikke relevant for denne statistik.

Øvrige oplysninger

Dødsfald og middellevetid.