Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Detailhandlens omsætning fordelt på varegrupper (Ophørt)

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Søren Kühl Andersen
39 17 31 11

ska@dst.dk

Hent som PDF

Detailhandlens omsætning fordelt på varegrupper (Ophørt)

Formålet med undersøgelsen er at belyse omsætningsstrukturen i detailhandlen. Tilsvarende undersøgelser er gennemført for 1998, 2002 og 2007, og resultaterne fra disse er offentliggjort i Statistiske Efterretninger, serien Serviceerhverv, hhv. 1999:24, 2003:65 og 2008:25.

Indhold

Undersøgelsen belyser detailhandlens sammensætning, dels branchernes omsætning fordelt på varegrupper, dels varegruppeomsætningen fordelt på brancher.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der indsamles hvert femte år omsætning og omsætningsfordeling på en række varegrupper fra en stikprøve på ca. 2.000 detailvirksomheder, der indberetter via en online blanket. De indberettede data fejlsøges ved fx at sammenligne udviklingen i omsætningen blandt virksomheder, der ligner hinanden. Det indsamlede data opregnes til populationen ved bl.a. at inddrage oplysninger om den samlede momspligtige omsætning for det pågældende år inden for detailhandlen.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Der er stor interesse for de indsamlede og publicerede oplysninger blandt brugere, som følger den aktuelle konjunkturudvikling og den strukturelle udvikling inden for detailhandlen. Statistikken efterspørges af brancheorganisationer, bank- og finanssektoren, politikere, offentlige og private institutioner, forskere, virksomheder og nyhedsmedier. Data bruges også af Eurostat. Endelig er undersøgelsen af stor interesse for mange detailhandelsvirksomheder, i det omfang undersøgelsen tillader virksomhederne at sammenligne deres egen virksomhed med branchen eller detailhandlen.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Undersøgelsen er baseret på en stikprøve, og der er derfor knyttet en vis usikkerhed til resultaterne. For den samlede omsætningsfordeling er usikkerheden begrænset, da dækningsgraden er stor og svarprocenten høj. For enkelte brancher med mange små virksomheder kan grænsen på 2,5 mio. kr. i årlig omsætning betyde en større stikprøveusikkerhed, idet dækningsgraden ikke er lige så stor.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives hvert femte år. Udgivelsestiden, dvs. den tid der går mellem referenceperiodens afslutning (slutningen året) og offentliggørelsestidspunktet som NYT er ca. 11 måneder. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. Der offentliggøres kun foreløbige tal.

Til EU skal data leveres senest 18 måneder efter referencesåret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der kan være problemer med at sammenligne tallene over længere tid. Dette skyldes blandt andet, at undersøgelsen kun gennemføres hvert femte år, således at data kun findes tilbage for 1998, 2002 , 2007 og 2012.

Desuden er der sket ændringer i opregningsmetode og i såvel branchenomenklatur som varegruppenomenklatur siden undersøgelsen for 1998. Sammenligninger af tallene bør foretages med forsigtighed og forbehold for ovennævnte ændringer i statistiske nomenklaturer og metode.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken er offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik om Detailhandlens omsætning fordelt på varegrupper og i Statistikken under Detail- og engroshandel, varefordelt.

Læs mere om tilgængelighed