Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Torben Lundsvig
39 17 34 21

tlu@dst.dk

Hent som PDF

Dagpenge ved sygdom eller fødsel mv.

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken. Statistikkens tabeller kan findes under emnerne Sygedagpenge og Barselsdagpenge. Derudover indgår statistikken Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives ingen Nyt for denne Statistik

Publikationer

Ingen

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne

Levevilkår - Offentlige forsørgede - Sygedagpenge og Levevilkår - Offentlige forsørgede - Barsel i følgende tabeller:

  • SOCDAG00: Dagpenge ved sygdom og fødsel - alle sager i året efter område, bevægelse, køn, alder, dagpengetype og tid
  • SOCDAG1: Dagpenge ved sygdom og fødsel efter dagpengetype, bevægelse, alder, køn og tid

Sygedagpenge alene: - SOCDAG2: Andel af beskæftigede med længerevarende sygdom efter branche, socioøkonomisk status, beskæftigelse, køn og tid.

Barsel med og uden dagpenge: - SOCDAG10: Samlet orlov efter fødslen - alle forældre efter orlovsuger, gennemsnitligt antal dage pr. barn og tid. - BARSEL01: Forældres barselsorlov efter fødslen efter enhed, dagpengeret, orlov, uddannelseskombination, område og tid. - BARSEL02: Samboende forældres barselsorlov efter fødslen efter enhed, dagpengeret, orlov, uddannelseskombination, område og tid. - BARSEL03: Ikke samboende forældres barselsorlov efter fødslen efter enhed, dagpengeret, eksistens, uddannelseskombination, område og tid.

Adgang til mikrodata

Barsels- og Sygedagpengestatistikregistret rummer oplysninger på individniveau for de personer, der har modtaget ydelser fra dagpengesystemet. Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning. Derudover stilles mikrodata til rådighed for departementer, styrelser og direktorater gennem Ministerieordningen.

Anden tilgængelighed

Barsels og Sygedagpenge registeret leverer data til statistikken Offentligt Forsørgede, Arbejdsmarkedsregnskabet, Lovmodellen og Fraværsstatistikken, og stilles til rådighed for Forskerservice og Kundecenteret. Endvidere anvendes registeret i en del tilfælde til bestilte analyser fra eksterne samarbejdspartnere.

Diskretioneringspolitik

Statistikken følger Danmarks Statistiks generelle datafortrolighedspolitik for persondata som beskrevet i Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Ved modtagelse, bearbejdning og opbevaring af data følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik. Ved offentliggørelse udelades indholdet af celler med færre end tre personer.

Reference til metodedokumenter

Statistikkens grundlag og indhold beskrives i nærværende statistikdokumentation.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.