Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Torben Lundsvig
39 17 34 21

tlu@dst.dk

Hent som PDF

Dagpenge ved sygdom eller fødsel mv.

Statistikkens datagrundlag beror på et år til dato-udtræk fra de administrative registre Kommunernes fællesadministrative sygedagpengesystem og Udbetaling Danmarks Opus Barsel (Ophørt maj 2017). Ved modtagelsen foretages der en maskinel kontrol, hvorefter dubletter fjernes på sagsniveau og på individniveau. Ved optælling af antal dage for ikke afsluttede sager sættes beregningsslutdatoen for sygedagpengesager til årets sidste dag. For barselssager sættes beregningsslutdatoen til den dato, der sætter sagens længde lig med gennemsnittet af tilsvarende sager, der er indberettet med en slutdato.

Kilder

Statistikkens datagrundlag beror på et totalt år til dato udtræk af indberetninger fra følgende to administrative registre:

Sygedagpenge: Kommunernes fællesadministrative sygedagpengesystem (driftsansvarlig: KMD). Barselsdagpenge: Udbetaling Danmarks Opus Barsel (driftsansvarlig indtil maj 2017: KMD ).

I forbindelse med offentliggørelsen samkøres dagpengedata med baggrundsoplysninger fra følgende af Danmarks Statistiks registre: - Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) - Beskæftigelse for Lønmodtagere, Danmarks Statistik.

Bemærkning: Fra 2017 vil Opus Barsel systemet blive erstattet af et UDK Barselsystem (ansvarlig: NNIT og Atp), og fra 2019 eller 2010 vil Kommunernes fællesadministrative sygedagpengesystem blive erstattet af et nyt system.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles kvartalsvis. Dog indsamles januar og første halvdel af februar måned særskilt for at få nogle af de forsinkede indberetninger fra året før med i offentliggørelsen. De kvartalsvise data tilgår andre statistikker.

Indsamlingsmetode

Elektronisk overførsel af administrative data.

Datavalidering

Kontroller

 • Det kontrolleres at datas samlede volumen er af en normal størrelsesorden.
 • Det kontrolleres, at der er data fra alle kommuner.

Sletninger

Indberetninger slettes i tilfælde, hvor:

 • Cpr-nummeret er ugyldigt eller indeholder andre fejl som fx. at det er barnets cpr-nummer i stedet for forældrenes.
 • Ulovlig kode for sagsart eller kode for ophør.
 • Start- og slutdato mangler.

Korrektioner

Indberetninger korrigeres i følgende tilfælde:

 • Modstrid mellem indberetningens faktiske længde og den lovlige længde.
 • Modstrid mellem indberetningens art og dens placering i det samlede fraværsforløb.
 • Manglende dato som kan skønnes ud fra andre datoer.
 • Barnets cpr-nummer mangler og kan findes ud fra forældrenes.
 • Dubletter og andre overlappende perioder

Databehandling

En del indberetninger vedrører fravær, der har fundet sted i et kalenderår, der ikke er det samme som det år, hvor pengene er blevet udbetalt. Her er reglen den, at dagene tælles i det år, de hører til, mens pengene tælles i det år, hvor de er blevet udbetalt. Sådanne sager optræder derfor to gange i registeret. Første gang i det år, hvor fraværsdagene ligger og da med beløbet én krone (1 kr.) som udbetaling til arbejdsgiveren og nul kroner som udbetaling til borgeren, hvis der har været udbetaling til arbejdsgiveren, og omvendt nul kroner til arbejdsgiveren og én krone til borgeren, hvis der ikke har været udbetaling til arbejdsgiveren. Anden gang i det år, hvor pengene er blevet udbetalt.

Korrektion

Sager korrigeres i følgende tilfælde:

 • Modstrid mellem indberetningens faktiske længde og den lovlige længde.
 • Modstrid mellem indberetningens art og dens placering i det samlede fraværsforløb.
 • Manglende dato som kan skønnes ud fra andre datoer.
 • Barnets cpr-nummer mangler og kan findes ud fra forældrenes.