Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Relevans

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Torben Lundsvig
39 17 34 21

tlu@dst.dk

Hent som PDF

Dagpenge ved sygdom eller fødsel mv.

Statistikkens barselsdagpengedel bruges af ministerier i forbindelse med ligestillingspolitik og af arbejdsmarkedets parter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Statistikkens sygedagpengedel anvendes sammen med barselsdagpengedelen mest som et vigtigt dataelement vedrørende analyser af den danske arbejdsstyrkes produktivitet (økonomiske modelberegninger), Arbejdsmarkedsregnskabet, Offentligt forsørgede og Fraværsstatistikken.

Brugerbehov

Statistikkens oplysninger bruges som faktagrundlag for offentlig planlægning, forskning og debat. Barselstatistikken bruges for eksempel til analyser af mænds og kvinders fordeling af barselsorloven ud fra en ligestillingsvinkel. Flere brugere vil gerne have barselsorlovstal pr. forældrepar pr. barn på landsdelsniveau eller om muligt på kommuneniveau. Endvidere er der efterspørgsel efter at få suppleret barselsstatistikken med oplysninger om de forældre, der ikke holder barselsorlov på dagpenge. Er det fordi de ikke har ret til orlov, eller fordi de fravælger orloven?

Brugertilfredshed

Statistikken bruges i den politiske debat og ved overenskomstforhandlinger. Ind imellem giver statistikken anledning til avisoverskrifter. Der er ikke modtaget negativ kritik i den anledning. Den utilfredshed, der måtte være, går mere i retning af, at statistikken skal kunne noget mere end den kan i dag. På sygedagpengesiden betyder øgningen af arbejdsgiverperioden fra 15 dage til de nuværende 30 dage over nogle år en forringelse af statistikkens mulighed for at give et bidrag til at belyse det samlede sygefravær i Danmark.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.