Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Befolkningen (kvt.)

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for befolkningen under emnet Folketal. Derudover indgår tallene i Befolkningens udvikling. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Statistikken udgives i Befolkningens udvikling.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Folketal i følgende tabeller:

 • FOLK1A: Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder, civilstand og tid
 • FOLK1B: Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder, statsborgerskab og tid
 • FOLK1C: Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder, herkomst, oprindelsesland og tid
 • FOLK1D: Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder, statsborgerskab og tid
 • FOLK1E: Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder, herkomst og tid
 • FOLK3: Folketal 1. januar efter fødselsdag, fødselsmåned, fødselsår og tid
 • FT: Folketal (summariske tal fra folketællinger) efter hovedlandsdele og tid
 • BEF5F: Personer født på Færøerne og bosat i Danmark 1. januar efter køn, alder, forældrenes fødested og tid
 • BEF5G: Personer født i Grønland og bosat i Danmark 1. januar efter køn, alder, forældrenes fødested og tid
 • BEF4: Folketal 1. januar efter øer og tid
 • BEF5: Folketal pr. 1. januar efter køn, alder, fødeland og tid
 • BEV22: Befolkningens udvikling efter område, bevægelsesart, køn og tid
 • BEV107: Befolkningens udvikling efter område, bevægelsesart, køn og tid
 • GALDER: Gennemsnitsalder efter kommune, køn og tid
 • HISB3: Nøgletal om befolkningen efter bevægelsesart og tid

Adgang til mikrodata

Adgang til mikrodata gives via henvendelse til Forskningsservice.

Materialet ligger lagret på personniveau og kan bruges sammen med andre oplysninger på personniveau eller adresseniveau.

Anden tilgængelighed

DST Consulting bruger befolkningens grunddata i forbindelse med opgaver bestilt af eksterne kunder.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik følges.

Diskretionering og databehandling

Der videregives ikke oplysninger om enkeltpersoner. Det betyder, at navn, personnummer eller andre oplysninger, som muliggør direkte identifikation diskretioneres. Offentliggørelser med enkelt forekomst i tabelcellen må ikke kunne give ny viden om enkeltpersoners forhold.

Befolkningstabellerne er afgrænset sådan, at det ikke er muligt at opnå ny viden om enkeltpersoner. Derfor er opgørelse af en række centrale og potentielt identificerende variable opdelt i fem forskellige tabeller. På den måde er der ikke mulighed for at krydse information og ved hjælp heraf opnå ny viden.

Reference til metodedokumenter

Yderligere dokumentation kan findes i publikationen Befolkningens udvikling.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.