Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Befolkningen (kvt.)

Danmark baserer sin befolkningsopgørelse på et administrativt register, hvilket også gælder enkelte andre lande. En del lande anvender fx folketællinger hvert 5. eller 10. år.

Folketallet for perioden 1971 og frem baserer sig på samme kilde, nemlig Det Centrale Person Register (CPR). Folketallet fra før denne periode baserer sig på folketællinger.

International sammenlignelighed

Danmark baserer sin befolkningsopgørelse på et administrativt register, hvilket også gælder enkelte andre lande. En del lande anvender fx folketællinger hvert 5. eller 10. år.

Sammenlignelighed over tid

Folketallet for perioden 1971 og frem baserer sig på samme kilde, nemlig Det Centrale Person Register (CPR). Folketallet fra før denne periode baserer sig på folketællinger. Vi formoder, at usikkerheden er større ved brug af folketællinger end ved brug af et centralt personregister. Folketallet for Danmark kan således sammenlignes fra 1769 og frem.

Kommunalreformen i Danmark i 2007 reducerede antallet af kommuner fra 271 til 98. For 19 af disse nye storkommuner kan en præcis sammenligning før og efter 2007 ikke foretages.

Sammenhæng med anden statistik

Kommunerne udarbejder egne opgørelser baseret på oplysninger fra deres eget lokale folkeregister. Disse opgørelser stemmer ikke altid fuldt overens med Danmarks Statistiks, da kommunerne ikke, som Danmarks Statistik, afventer forsinkede indberetninger af fødte, døde, flytninger og vandringer mv. i 30 dage. Forskelle mellem Danmarks Statistiks opgørelser og kommunernes opgørelser kan således forklares ved forskelle i afgrænsninger og udtrækstidspunkter i forhold til referencetidspunkter.

Intern konsistens

I statistikbankens tabel BEV22 kan befolkningsregnskabet ses. Befolkningsregnskabet viser, at sammenhængen mellem befolkningen primo og ultimo kvartalet og de mellemliggende opgørelser af fødte, døde, ind- og udvandrede. Korrektionsposten kan fuldt ud forklares ved kommunale efterregistreringer samt forsvundne og genfundne personer.